Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Cái Bang

Cái Bang

Cái Bang là bang phái có từ lâu đời, lừng lẫy bốn phương nhờ chiêu thức võ công đặc sắc, cùng cách thức hoạt động quy củ và tiêu chí hành hiệp trượng nghĩa.

Cùng với hai trấn bang tuyệt kỹ thần công là Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp, Cái Bang nổi tiếng khắp Trung Nguyên, xứng danh “Thiên hạ đệ nhất bang”, uy trấn quần hùng.

Đệ tử Cái Bang có giác quan nhanh nhạy và khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh rất tốt do thường xuyên phải sống trong điều kiện không thuận lợi, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt lẫn những hiểm họa trùng trùng.

Bất cứ nơi nào, ăn mày Cái Bang cũng có thể hồi phục khí huyết, thể lực nhanh chóng.

Cái Bang bao gồm 2 hệ phái: Cái Bang Tịnh Y và Cái Bang Ô Y.

Giới thiệu Vị trí Chiêu thức Yếu quyết

Cái Bang Tịnh Y

Chiến thần hàng long phục hổ sở hữu Giáng Long Thập Bát Chưởng vang danh thiên hạ cùng nhiều chiêu thức võ công mạnh mẽ, biến ảo khôn lường.

Với khả năng xuất chiêu thần tốc, sở trường cận chiến, đệ tử Cái Bang Tịnh Y sẽ là những nhân vật nắm giữ vai trò chủ chốt trong các trận đơn đấu

 • Vũ khí sử dụng: Hộ Uyển

 

Cái Bang Ô Y

Có thần thái tiêu diêu tự tại, các đại hiệp Cái Bang Ô Y sở hữu các thế võ lấy nhu thắng cương, linh hoạt khó lường.

Ngoài những tuyệt chiêu đẩu chuyển tinh di, sở trường dĩ địch chế địch, đệ tử Cái Bang Ô Y còn sở hữu những kỹ năng phụ trợ đặc biệt, trong các trận đánh vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa gây khó khăn cho đối phương.

 • Vũ khí sử dụng: Côn

Để đồng đạo dễ dàng hình dung đại bản doanh và thuận tiện trong việc bôn tẩu, Bổn Trang xin giới thiệu đến võ lâm nhân sĩ về vị trí địa lý và NPC môn phái Cái Bang.

Vị trí địa lý

NPC môn phái

 • Long Tại Thiên
  (193/198).
 • Người tiếp nhận các đệ tử gia nhập môn phái Cái Bang. Giao nhiệm vụ sư môn và các vấn đề tu luyện.
 • Ngoài ra khi muốn xuất sư đồng đạo cũng phải gặp bang chủ Long Tại Thiên
 • Trần Chung Hạc
  (189/198).
 • Hướng dẫn xuất xứ nguồn gốc của Cái Bang, kết cấu tổ chức Cái Bang, điều kiện, nhiệm vụ và võ công của Cái Bang.
 • Mã Tịnh Sinh
  (191/197).
 • Sư phụ Cái Bang Tịnh Y.
 • Có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Tịnh Y của NPC này.
 • Tống Nguyên An
  (196/200).
 • Sư phụ Cái Bang Ô Y.
 • Có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Ô Y của NPC này.
 • Vưu Tri Vị (193/201).
 • Phụ trách cung cấp vũ khí, trang bị môn phái và những vật phẩm thiết yếu cho các đệ tử Cái Bang.
 • Hồng Thất (190/202).
 • NPC di chuyển, giúp nhân sĩ võ lâm khi đến môn phái Cái Bang có thể hạ sơn về thành nhanh chóng.

Chiêu thức Tịnh Y

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, các chiêu thức võ công luôn làm nên những danh tiếng lẫy lừng của từng môn phái, sau đây là những chiêu thức cơ bản nhất của Cái Bang Tịnh Y và Cái Bang Ô Y.

Sư phụ: Mã Tịnh Sinh
NPC Ghi chú
 • Mã Tịnh Sinh
  (191/197).
 • Nếu là đệ tử Cái bang thì có thể theo học võ công Giáng Long Thập Bát Chưởng của Hộ côn trưởng lão Mã Tịnh Sinh.
 • Khi theo học võ công của nhân vật này thì có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Tịnh Y của NPC này.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Hỗn Thiên Khí Công

Tâm pháp nhập môn đệ tử Tịnh Y, giúp hồi phục ngoại thương.

Sơ cấp

Cái Bang Chưởng Pháp

Chưởng pháp cơ bản, tăng lực tấn công.

Thông Tí Quyền

Quyền pháp sơ cấp, tăng lực công kích quyền pháp cơ bản.

Thiên Cân Hạp

Tâm pháp trung cấp, giảm thời gian phục hồi.

Trung cấp

Bá Vương Quyền

Quyền pháp sơ cấp, làm đối phương bị choáng, uy lực bất phàm.

Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ

Quyền pháp trung cấp, quấn chặt đối thủ.

Tiêu Dao Du

Tâm pháp trung cấp, tăng độ chính xác khi tấn công.

Cao cấp

Lục Hợp Quyền Pháp

Quyền pháp trung cấp, dùng thế hoành tảo lục hợp tấn công đối phương.

Túy Điệp

Tâm pháp cao cấp, trong lúc say phản kích lại với sát thương lớn.

Túy Quyền

CQuyền pháp cao cấp, giả say nhưng không say, bất ngờ phản kích lại đối phương.

Trấn phái

Giáng Long 
Thập Bát Chưởng

Quyền pháp trấn phái, vang danh thiên hạ.

 

Chiêu thức Ô Y

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, các chiêu thức võ công luôn làm nên những danh tiếng lẫy lừng của từng môn phái, sau đây là những chiêu thức cơ bản nhất của Cái Bang Tịnh Y và Cái Bang Ô Y.

Sư phụ: Tống Nguyên An
NPC Ghi chú
 • Tống Nguyên An (196/200)
 • Nếu là đệ tử Cái bang thì có thể theo học võ công Côn của Trì bát trưởng lão Tống Nguyên An.
 • Khi theo học võ công của nhân vật này có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Ô Y của NPC này.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Thiên Hành Khí Công

Tâm pháp nhập môn đệ tử Ô Y, tăng độ nhanh nhẹn.

Sơ cấp

Cái Bang Côn Pháp

Côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.

Khu Xà Côn Pháp

Côn pháp sơ cấp, liên tục tấn công đối phương.

Khất Thiên Thảo Địa

Kỹ năng sơ cấp, ngồi xuống ăn xin, có thể tránh được dã thú, kẻ xấu.

Trung cấp

Nê Thu Công

Tâm pháp trung cấp, tăng tốc độ di chuyển.

Diệu Thủ Quyết

Kỹ năng trung cấp, có thể lấy vật phẩm trên người đối phương một cách dễ dàng.

Du Long Chuyển Phụng

Công pháp trung cấp, học lén võ công của đối phương.

Cao cấp

Bá Vương Tạ Giáp

Công pháp cao cấp, giảm phòng ngự đối phương.

Thâu Thiên Hoán Nhật

Kỹ năng cao cấp, khi bị tấn công tự động hoán đổi chiêu thức tấn công của đối phương thành phản công cho chính mình.

Đả Cẩu Côn Pháp

Côn pháp chí cao, tấn công liên tục đối phương xung quanh.

Trấn phái

Đả Cẩu Côn Trận

Tuyệt chiêu trấn phái, tăng công phòng đồng thời chịu một phần sát thương cho đồng đội.

Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

Với khả năng xuất chiêu thần tốc, sở trường cận chiến, các cao thủ Cái Bang Tịnh Y sẽ là những nhân vật nắm giữ vai trò chủ chốt trong các trận đơn đấ

Bổn Trang xin giới thiệu đến quý đồng đạo công dụng của những Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y. Mỗi yếu quyết có một công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Cái Bang Chưởng Pháp
Thông Tý quyết
Thiên Cân quyết
Bá Vương quyết
Tỏa Hầu Thủ quyết
Tiêu Dao Du quyết
Lục Hợp Yếu quyết
Túy Điệp
Túy Quyền

 

Yếu quyết Cái Bang Ô Y

Các đại hiệp Cái Bang Ô Y sở hữu các thế võ lấy nhu thắng cương, linh hoạt khó lường. Ngoài những tuyệt chiêu đẩu chuyển tinh di, sở trường dĩ địch chế địch, đệ tử Cái Bang Ô Y còn sở hữu những kỹ năng phụ trợ đặc biệt, trong các trận đánh vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa gây khó khăn cho đối phương.

Mỗi yếu quyết của Cái Bang Ô Y có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Cái Bang Côn quyết
Khu Xà quyết
Khất Thảo quyết
Nê Thu quyết
Diệu Thủ quyết
Thâu Chuyển quyết
Tạ Giáp quyết
Thâu Hoán quyết
Đả Cẩu quyết