Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

[Hỗ Trợ] Tân Thủ Và Phần Thưởng Thăng Cấp

═════☀Hỗ trợ tân thủ☀════

⚜️ -Thăng cấp 73
⚜️ -3000 điểm danh vọng
⚜️ -50 lộ thủy
⚜️ -1 bộ trang bị Tàng Kiếm 7x
⚜️ -1 Thần Hành Bảo Điển
⚜️ -Ngẫu nhiên ngựa 100
⚜️ -Học max cấp toàn bộ kỹ năng (trừ 80)

═════☀Phần thưởng thăng cấp☀════

✔️ Nhận_thưởng theo cấp (Lệnh Bài Tân Thủ):
✅Thưởng cấp 74 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch
✅Thưởng cấp 75 : 15 Lệnh bài sư môn, 1 Thiên hà mật tịch
✅Thưởng cấp 76 : 15 Lệnh bài sư môn, 1 Tử hà mật tịch
✅Thưởng cấp 77 : 1 sét trang bị sư môn 3
✅Thưởng cấp 78 : 1 chiêm y phổ
✅Thưởng cấp 79 : 1 Tứ Linh(tùy chọn)
✅Thưởng cấp 80 : 3 Vé tiếu y vàng,50 Mảnh thiên thạch,50 Thiên thạch
✅Thưởng cấp 81 : Nón tử quang 8x(tùy chọn)
✅Thưởng cấp 82 : Áo tử quang 8x(tùy chọn)
✅Thưởng cấp 83 : Quần tử quang 8x(tùy chọn)
✅Thưởng cấp 86 : 2 Mật Tịch Môn Phái(45),8 Bát nhã lớn

✅Thưởng cấp 88 : 150 Mảnh Thiên Thạch hoặc 2 Mật Tịch Môn Phái(45)

✅Thưởng cấp 90 : 2 Hoàng Kim Thạch và 2 Mật Tịch Môn Phái(45)