Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

[Hướng Dẫn] Tải Và Cài Đặt Game

Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Tải tập tin Full GAME (Tải về chạy chơi luôn.)

Link download Ngày cập nhật Tên máy chủ
Bản trực tiếp 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 1 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 2 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 3 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 4 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 5 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 6 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 7 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 8 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
Bản dự phòng 9 03/05/2021 Thiên Phụng(Server mới)
--- --- ---
--- --- ---
Bản trực tiếp 26/04/2020 TMT(Server cũ)
Bản dự phòng 26/04/2020 TMT(Server cũ)
Bản dự phòng 26/04/2020 TMT(Server cũ)
Bản dự phòng 26/04/2020 TMT(Server cũ)
Bản dự phòng 26/04/2020 TMT(Server cũ)
Bản dự phòng 26/04/2020 TMT(Server cũ)