Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

[HƯỚNG DẪN] Tính năng và hoạt động cơ bản cho TÂN THỦ

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Thiên Môn Trận xin giới thiệu đến quý đồng đạo tính năng và hoạt động cơ bản cho Tân Thủ mới tham gia game:

Tên Sự Kiện Chi tiết Ghi chú
Nhiệm vụ thương hội Bấm vào hướng dẫn Nhiệm vụ cày vàng cho tân thủ mới tham gia game.
Nhiệm vụ phượng tường Bấm vào hướng dẫn Nhiệm vụ cày kinh nghiệm,danh vọng,...
Trồng bát nhã lớn 16 cây - ngày Mua tại :  Ngự các(Nhận được kinh nghiệm, vàng, yếu quyết, mật tịch, MTT...)
Trồng cây tứ linh 8 cây - ngày Mua tại : Thành Đô (217.217) - Nhận được kinh nghiệm,MTT...
Trồng túi hạt giống 24 cây - ngày Mua tại : Ngự các(Nhận được kinh nghiệm)
Trồng bát nhã nhỏ 16 cây - ngày Mua tại : Ngự các(Nhận được kinh nghiệm)
Tàng kiếm sơn trang 2 lần - ngày Nhiệm vụ cày kinh nghiệm, vàng, vật phẩm, trang bị...
Thái hư ảo cảnh 3 lần - ngày Nhiệm vụ cày kinh nghiệm, vật phẩm , trang bị...
Yến tiệc thỏ nướng thời gian mở : 10h00, 11h00, 16h00, 17h00 mỗi ngày. Tên NPC: Bạch Tiên Sinh
Boss Hoàng Kim 13 giờ - 21 giờ hàng ngày Tọa độ thông báo trên kênh hệ thống
Chiến trường phụ 14 giờ - 19 giờ hàng ngày Tính năng cày kinh nghiệm, công trạng,trang bị...
Chiến trường chính 15 giờ - 20 giờ hàng ngày Tính năng cày kinh nghiệm, công trạng,trang bị...