Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Thiên Hổ

Ban Quản Trị Võ Lâm 2 - Thiên Môn Trận xin trân trọng gửi đến quý nhân sĩ sơ lược bản lộ trình cập nhật và phát triển tính năng của máy chủ Thiên Hổ như sau: