Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phái Thiếu Lâm

Thiếu Lâm

Được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, Thiếu Lâm phái oai trấn giang hồ với 18 thế võ công chính yếu, sau được Triệu Khuông Dẫn phát triển thành 32 thế trường quyền đặc sắc với tên gọi “Thái Tổ Trường Quyền” vang danh thiên hạ.
 

“Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm”

Đệ tử Thiếu Lâm xưa nay toàn nam giới, phân ra tục gia đệ tử và xuất gia đệ tử. Đệ tử xuất gia thường trong tự tịnh tâm tu luyện, trong khi đó đệ tử tục gia phân tán khắp nơi, phổ độ chúng sinh, cứu nhân độ thế.

Nhân vật môn phái Thiếu Lâm gồm Thiếu Lâm Tục Gia, Thiếu Lâm Võ Tông và Thiếu Lâm Thiền Tông. Mỗi nhánh có một đặc trưng riêng, nhưng nhìn chung, đều đạt tới cảnh giới tối cao của võ học.

Giới thiệu Vị trí Chiêu thức Yếu quyết

Thiếu Lâm Tục Gia

Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử mạnh trong phòng thủ. Tương truyền các tục gia đệ tử khi nhập môn Thiếu Lâm phải tuyên thệ: học võ chỉ để cứu người, tuyệt đối không đả thương người vô cớ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao, chủ yếu tuân thủ tinh thần: dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

 • Sử dụng vũ khí: Đao, Côn

Thiếu Lâm Thiền Tông

Khác với Thiếu Lâm Tục Gia và Thiếu Lâm Võ Tông, các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tôngchú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế.

 • Sử dụng vũ khí: Trượng.

Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu. Lấy khổ luyện vất vả để nâng cao khả năng của chính mình. Những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả đó. Thiếu Lâm Võ Tông kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

 • Sử dụng vũ khí: Bao Tay.

Vị trí địa lý

ban-do-thieu-lam

 

NPC môn phái

huyen-tu
 • Huyền Từ (199/198).
 • Phương Trượng Thiếu Lâm phái.
 • Đồng đạo gặp Phương Trượng Huyền Từ để có tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái, nhiệm vụ sư môn, ...
huyen-minh
 • Huyền Minh (192/197).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
hoa-cong-dau
 • Hỏa Công Đầu
  (177/203).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
huong-khach
 • Hương Khách
  (191/211).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
huyen-kho
 • Huyền Khổ (196/194).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Võ Tăng.
huyen-bi
 • Huyền Bi (208/200).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Tục Gia.
huyen-hoi
 • Huyền Hối (204/202)
 • Sư phụ Thiếu Lâm Thiền Tông.
tinh-vien
 • Tịnh Viên (188/206).
 • Tịnh Viên giúp đồng đạo di chuyển về các thành.
to-van-dat
 • Tổ Văn Đạt (201/193).
 • Bán các vật phẩm, trang bị Hoàng Kim,..
 • Tịnh Thông (210/196).
 • NPC Nhiệm vụ
 • Huyền Diệt Tôn Giả(216/191).
 • NPC Nhiệm vụ
 • Vô Danh Tăng
  (09/190).
 • NPC Nhiệm vụ.

Thiếu Lâm Thiền Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Thiền Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ Huyền Hối
NPC Ghi chú
 • Huyền Hối
  (204/202).
 • Để học võ công Thiếu Lâm Thiền Tông, đồng đạo đến gặp sư phụ Huyền Hối.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Thiếu Lâm Thiền Viên Công

Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.

Sơ cấp

Phục Hổ Khí Công

Thiền công cơ bản, dùng khí công kích từ xa.

Thiếu Lâm Tu Tâm pháp

Tâm pháp cơ bản, tăng hiệu quả chiêu thiền công cơ bản.

Ngũ Chuyển Chỉ

Thiền công sơ cấp, có thể thay đổi thuộc tính ngũ hành mục tiêu.

Phá Ma Chú

Thiền công sơ cấp, phá giải pháp lực quái vật thuộc tính âm.

Trung cấp

Kim Cang Bất Hoại

Tâm pháp độc môn, tăng nội phòng.

Lôi Ấn Phá

Thiền công trung cấp, hiệu quả cao với mục tiêu thuộc tính thủy.

Cà Sa Phục Ma Thần Thông

Thông Thiền công trung cấp, công kích thẳng.

Vô Tướng Thần Công

Thiền công trung cấp, chuyển thuộc tính ngũ hành phòng ngự mục tiêu trong phạm vi nhất định thành vô thuộc tính.

Cao cấp

Sư Tử Hống

Thiền công cao cấp, công kích gây choáng đối phương.

Bất Động Minh Vương

Thiền công cao cấp, làm cho đối phương đứng yên, gây sát thương đối với quái thuộc tính âm.

Đại Lực Kim Cang Chỉ

Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, công kích trong phạm vi nhỏ.

Trấn phái

Tẩy Tủy Kinh

Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chuyển thuộc tính ngũ hành công phòng thành vô thuộc tính, đồng thời làm giảm nội ngoại công kích và phòng ngự.

 

Thiếu Lâm Tục Gia

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Tục Gia, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Bi
NPC Ghi chú

 • Huyền Bi
  (208/200).
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Tục Gia từ sư phụ Huyền Bi.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Hỗn Thiên Nhất Khí Công

Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục ngoại thương.

Sơ cấp

Thiếu Lâm Đao Pháp

Đao pháp cơ bản.

Thiếu Lâm Côn Pháp

Côn pháp cơ bản.

Trảm Ma Đao Pháp

Phụ trợ đao pháp cơ bản, tăng tốc độ đánh.

Phong Ma Côn Pháp

Phụ trợ côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.

Trung cấp

Kim Chung Tráo

Tâm pháp độc môn, tăng ngoại phòng.

Nhiên Thuật Đao Pháp

Phụ trợ đao pháp trung cấp, hiệu quả cao nhất đối với thuộc tính hệ mộc.

Vô Thường Côn Pháp

Phụ trợ côn pháp trung cấp.

Xá Thân Quyết

Chiêu thức bí truyền, áp chế đối phương.

Cao cấp

Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp

Tâm pháp cao cấp, tăng sinh khí.

Đạt Ma Võ Kinh

Võ công tối cao khi sử dụng đao côn, một trong 72 tuyệt kỹ.

Trấn phái

Dịch Cân Kinh

Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tăng công kích, phòng ngự.

 

Thiếu Lâm Võ Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Võ Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Khổ
NPC Ghi chú

 • Huyền Khổ
  (196/194)
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Võ Tông từ sư phụ Huyền Khổ.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Thiếu Lâm La Hán Công

Tâm pháp nhập môn, hồi phục nội ngoại khí.

Sơ cấp

Thất Bảo Thần Chiếu Tâm Pháp

Tâm pháp cơ bản, có tác dụng tụ khí.

La Hán Quyền

Quyền pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Ca Diệp Thoái

Cước pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Huệ Nhãn Chú

Tâm pháp độc môn, tăng độ chính xác.

Trung cấp

Vi Đà Quyền

Quyền pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, trước phải phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

Văn Thù Xuất Vân Thoái

Cước pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

La Hán Trận

Trận pháp bí truyền do nhiều cao tăng phối hợp, oai lực vô cùng.

Đại Tu Di Chưởng

Quyền pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.

Cao cấp

Vô Ảnh Cước

Cước pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, công kích nhiều lần, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.

Thiếu Lâm Long Trảo Thủ

1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, oai lực vô cùng.

Trấn phái

Như Lai Thần Thưởng

1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, cần phát động đại tu mi chưởng hoặc vô ảnh cước.

Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

Các chiêu thức của các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế. Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Thiền Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Phục Hổ quyết
Tu Tâm quyết
Ngũ Chuyển Chỉ quyết
Phá Ma Chú quyết
Kim Cang Yếu quyết
La Lôi quyết
Phục Ma Thấn quyết
Vô Tướng quyết
Sư Tử Hống
Minh Chú quyết
Kim Cang Chỉ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

Điểm nổi bật của Thiếu Lâm Tục Gia chính là mạnh trong phòng thủ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao. Mọi tuyệt kỹ đều tuân thủ tinh thần: Dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

Nay Bổn Trang xin giới thiệu những tính năng của Yếu Quyết Thiếu Lâm Tục Gia để Quý đồng đạo có thể ép Yếu quyết thần bí vào Mật tịch phát huy công dụng tốt nhất.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Thiếu Lâm Đao quyết
Trảm Ma Đao quyết
Kim Chung Tráo quyết
Vô Thường Côn quyết
Đại Như Lai quyết
Thiếu Lâm Côn quyết
Phong Côn quyết
Nhiên Mộc Đao quyết
Xả Thân quyết
Đạt Ma Vũ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu tạo nên những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả của môn phái Thiếu Lâm Võ Tông. Kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Võ Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Thất Bảo Chiếu quyết
La Hán Quyền quyết
Ca Diệp Thối
Huệ Nhãn quyết
Vi Đà Quyền
Văn Vân quyết
La Hán Trận quyết
Đại Tu Di Chưởng
Vô Ảnh quyết
Long Trảo Thủ quyết