Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phần Thưởng Công Thành Chiến

 

Lưu ý: Nhân vật phải tham gia Công Thành Chiến mới có thể nhận được các phần thưởng.

Phần thưởng cho Bang chủ

Khi công/thủ thành thắng lợi
 • 10 Bảo Rương Tài Nguyên
Khi công/thủ thành thất bại
 • 05 Bảo Rương Tài Nguyên

Phần thưởng cho thành viên Bang hội

Khi công/thủ thành thắng lợi
 • 01 Rương Công Thủ Thành Thắng, mở ra nhận được tất cả phần thưởng sau:
  • 20.000.000 kinh nghiệm
  • Và 1 trong 5 loại vật phẩm sau:
   • Cổ Linh Thạch (10~15 cái, khóa)
   • Mảnh Tinh Ngấn (10~15 cái, khóa)
   • Ngũ Hành Huyền Thạch (10~15 cái, khóa)
   • Mảnh Thiên Thạch (3~5 cái, khóa)
   • Thiên Thạch Tinh Thạch (3~5 cái, khóa)
Khi công/thủ thành thất bại
 • 01 Rương Công Thủ Thành Bại, mở ra nhận được tất cả phần thưởng sau:
  • 10.000.000 kinh nghiệm
  • Và 1 trong 3 loại vật phẩm sau:
   • Cổ Linh Thạch (7~15 cái, khóa)
   • Mảnh Tinh Ngấn (7~15 cái, khóa)
   • Ngũ Hành Huyền Thạch (7~15 cái, khóa)

Phần thưởng mở Rương Tài Nguyên

Vật phẩm ngẫu nhiên
500xu
2000 vàng
20~100 mảnh Thiên Thạch
20~100 Thiên Thạch
10~50 Thiên Thạch Tinh Thạch
01 Thiên Thạch Linh Thạch