Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phần Thưởng Sự Kiện Ký Ức Tuổi Học Trò

Vật Phẩm Liên Quan

Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được
Kỷ Yếu 800.000 điểm kinh nghiệm
Lưu Bút 800.000 điểm kinh nghiệm
Sổ Tay Kỷ Niệm 1.500.000 điểm kinh nghiệm và vật phẩm

Sử dụng Sổ Tay Kỷ Niệm ngẫu nhiên nhận thêm một trong các vật phẩm sau:

Phần thưởng Hạn tồn tại
Bạch Câu Hoàn 7 ngày
Lục Thần Hoàn
Tam Thanh Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn
Bạch Câu Tiên Đơn
Cường Lục Thần Hoàn
Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn
Tam Thanh Tiên Đơn
Tiểu Nhân Sâm
Đại Nhân Sâm
Bát Nhã nhỏ
Bát Nhã lớn
Tu Chân Yếu Quyết
Vé Tiếu Y
Hạt giống
Sư môn lệnh thư
Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn
Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy
Tinh luyện băng thạch
Tử kim hồng bao (trống)
Hoàng kim hồng bao (trống)
Quân Công Chương
Quân Công Đại
1-10 vàng --
Băng Thạch
1~3 Thiên Thạch
1~3 Mảnh Thiên Thạch
5 Cổ Linh Thạch
1~3 Thiên Thạch Tinh Thạch
10~30 điểm Danh vọng
20~60 điểm Sư môn
Ngũ Quỷ Mật Tịch
Tu La Mật Tịch
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tứ Linh
Ngũ Hành Mật Tịch
Mật Tịch Môn Phái 45
Phần thưởng sử dụng tối đa

 

Sử dụng tối đa 1000 Kỷ Yếu và Lưu Bút, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

 • Lựa chọn 1: 1.250.000.000 kinh nghiệm(Nhân vật dưới cấp 85 nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm)
 • Lựa chọn 2: 2.000 danh vọng
 • Lựa chọn 3: 3.000 sư môn

 

Sử dụng tối đa 1200 Sổ Tay Kỷ Niệm, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

 • Lựa chọn 1: Hoàng Kim Thạch (2 viên) + Chiêm Y Phổ(2 Cuốn) + Tứ Linh Phổ(1 Cuốn)
 • Lựa chọn 2: Mật Tịch Môn Phái 45

✅Top 1 đến 20 nhân vật sử dụng max Sổ Tay Kỷ Niệm đầu tiên nhận ngẫu nhiên phần thưởng:

 1. 1 Cục Hoàng Kim Thạch(Không hạn sử dụng)
 2. Kim Kỳ Lân Bảo Bảo(30 ngày)
 3. Báo Vàng(30 ngày)
 4. Hổ Vàng(30 ngày)
 5. Kim Mao Ngưu Bảo Bảo(30 ngày)

Lưu ý

 

 • Cửa hàng Hoàng Kim Thạch có thể tham khảo tại NPC Giáo Sĩ (Biện Kinh 166/175).