Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phần Thưởng Sự Kiện Pháo Hoa Đại Lễ

Vật Phẩm Liên Quan

Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được
Phong Pháo Rực Rỡ 500.000 điểm kinh nghiệm
Phong Pháo Huy Hoàng 500.000 điểm kinh nghiệm
Phong Pháo Đại Lễ 1.000.000 điểm kinh nghiệm và vật phẩm

Sử dụng Phong Pháo Đại Lễ ngẫu nhiên nhận thêm một trong các vật phẩm sau:

Phần thưởng Hạn tồn tại
Bạch Câu Hoàn 7 ngày
Lục Thần Hoàn
Tam Thanh Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn
Bạch Câu Tiên Đơn
Cường Lục Thần Hoàn
Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn
Tam Thanh Tiên Đơn
Tiểu Nhân Sâm
Đại Nhân Sâm
Bát Nhã nhỏ
Bát Nhã lớn
Tu Chân Yếu Quyết
Vé Tiếu Y
Hạt giống
Sư môn lệnh thư
Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn
Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy
Tinh luyện băng thạch
Tử kim hồng bao (trống)
Hoàng kim hồng bao (trống)
Quân Công Chương
Quân Công Đại
1-10 vàng --
Băng Thạch
1~3 Thiên Thạch
1~3 Mảnh Thiên Thạch
5 Cổ Linh Thạch
1~3 Thiên Thạch Tinh Thạch
10~30 điểm Danh vọng
20~60 điểm Sư môn
Ngũ Quỷ Mật Tịch
Tu La Mật Tịch
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tứ Linh
Ngũ Hành Mật Tịch
Mật Tịch Môn Phái 45
Phần thưởng sử dụng tối đa

 

Sử dụng tối đa 1000 Phong Pháo Rực Rỡ và Phong Pháo Huy Hoàng, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

  • Lựa chọn 1: 1.000.000.000 kinh nghiệm
  • Lựa chọn 2: 2.000 danh vọng
  • Lựa chọn 3: 3.000 sư môn

 

Sử dụng tối đa 1200 Phong Pháo Đại Lễ, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

  • Lựa chọn 1: Hoàng Kim Thạch (2 viên)
  • Lựa chọn 2: Chiêm Y Phổ (5 cuốn)

 

Lưu ý

 

  • Cửa hàng Hoàng Kim Thạch có thể tham khảo tại NPC Giáo Sĩ (Biện Kinh 166/175).