Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phần Thưởng Sự Kiện Quốc Khánh

Vật Phẩm Liên Quan

Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được
Hộp Quà Quốc Chiến 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Hộp Quà Quốc Khánh 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Hộp Quà Hoàng Kim 1.500.000 điểm kinh nghiệm và vật phẩm

Sử dụng Hộp Quà Hoàng Kim ngẫu nhiên nhận thêm một trong các vật phẩm sau:

Phần thưởng Hạn tồn tại
Bạch Câu Hoàn 7 ngày
Lục Thần Hoàn
Tam Thanh Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn
Bạch Câu Tiên Đơn
Cường Lục Thần Hoàn
Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn
Tam Thanh Tiên Đơn
Tiểu Nhân Sâm
Đại Nhân Sâm
Bát Nhã nhỏ
Bát Nhã lớn
Tu Chân Yếu Quyết
Vé Tiếu Y
Hạt giống
Sư môn lệnh thư
Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn
Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy
Tinh luyện băng thạch
Tử kim hồng bao (trống)
Hoàng kim hồng bao (trống)
Quân Công Chương
Quân Công Đại
1-10 vàng --
Băng Thạch
1~3 Thiên Thạch
1~3 Mảnh Thiên Thạch
5 Cổ Linh Thạch
1~3 Thiên Thạch Tinh Thạch
10~30 điểm Danh vọng
20~60 điểm Sư môn
Ngũ Quỷ Mật Tịch
Tu La Mật Tịch
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tứ Linh
Ngũ Hành Mật Tịch
Mật Tịch Môn Phái 45
Phần thưởng sử dụng tối đa

 

Sử dụng tối đa 1000 Hộp Quà Quốc Chiến và Hộp Quà Quốc Khánh, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

  • Lựa chọn 1: 1.200.000.000 kinh nghiệm(Nhân vật dưới cấp 88 nhận được 2.500.000.000 kinh nghiệm)
  • Lựa chọn 2: 2.000 danh vọng
  • Lựa chọn 3: 3.000 sư môn

 

Sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Hoàng Kim, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

✅Phần thưởng sử dụng 1200 Hộp Quà Hoàng Kim: Nhận được 2 Bảo Rương Quốc Khánh(2/9)

  • Phần Thưởng Bảo Rương Quốc Khánh sẽ nhận ngẫu nhiên vật phẩm sau : 
  • (Cổ Linh Ngọc)x3
  • (Hoàng Kim Thạch)x2
  • Thiên Thạch Linh Thạch
  • Tàng Kiếm Thần Thạch
  • Định Hồn Thiên Thạch(0.5%)

⚜️Top 1 đến 5 nhân vật sử dụng max Hộp Quà Hoàng Kim đầu tiên nhận phần thưởng:

- 3 Bảo Rương Quốc Khánh

⚜️Top 6 đến 15 nhân vật sử dụng max Hộp Quà Hoàng Kim đầu tiên nhận phần thưởng:

- 2 Bảo Rương Quốc Khánh

⚜️Top 16 đến 35 nhân vật sử dụng max Hộp Quà Hoàng Kim đầu tiên nhận phần thưởng:

- 1 Bảo Rương Quốc Khánh

✅Sự kiện Đua Top nộp Hộp Quà Hoàng Kim(loại vàng)

- Thời gian diễn ra sự kiện : 27/08/2021 đến 23h59 ngày 05/09/2021

- Phần thưởng nộp : 300.000 kinh nghiệm/ hộp

- NPC nộp  : giáo sỹ biện kinh

✅ Phần thưởng TOP nộp Hộp Quà Hoàng Kim(loại vàng)

✔️ Top 1 đến 5 người nộp nhiều nhất : 1 Định Hồn Thiên Thạch + 1 Thiên Thạch Linh Thạch

✔️ Top 6 đến 10 người nộp nhiều nhất : 3 Thiên Thạch Linh Thạch

Lưu ý

 

  • Cửa hàng Hoàng Kim Thạch có thể tham khảo tại NPC Giáo Sĩ (Biện Kinh 166/175).