Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phần Thưởng Tỷ Võ Lôi Đài 1vs1

 

Phần thưởng theo trận

Trận Phần thưởng
Thắng

- 3.000.000 kinh nghiệm

- Cộng điểm tích lũy

Thua

- 1.500.000 kinh nghiệm

- Trừ điểm tích lũy

Phần thưởng theo tuần

Loại Phần thưởng
Tham gia đủ 20 lôi đài

5 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

- 15 Huân Chương Anh Hùng

TOP 1-3 theo hệ phái

15 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

- 20 Huân Chương Anh Hùng

- Danh Hiệu Phát Sáng Vũ Khí

TOP 4-6 theo hệ phái

10 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

- 15 Huân Chương Anh Hùng

TOP 7-10 theo hệ phái

5 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

- 10 Huân Chương Anh Hùng

Lưu ý

  • Sau khi hoàn thành 20 trận đấu có thể nhận thưởng "Tham gia đủ 20 lôi đài"
  • Vui lòng nhận thưởng "Tham gia đủ 20 lôi đài" trước 23h30 ngày Chủ Nhật, sau thời gian này phần thưởng sẽ được reset lại, BQT sẽ không hỗ trợ giải quyết.

Phần thưởng Rương Đại Hội Tỷ Võ

Khi mở rương Đại Hội Tỷ Võ sẽ nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm kèm theo ngẫu nhiên vật phẩm bên dưới:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Thiên Thạch Thiên Thạch Tinh Thạch
Khắc Bản Vũ khí cấp 76 chưa giám định
Cổ Linh Thạch Cổ Linh Ngọc
Ngũ Hành Huyền Thiết  

Cửa hàng đặc biệt

Tùy theo sự kiện diễn ra, tại NPC sự kiện sẽ có một cửa hàng đặc biệt có thể dùng Rương Đại Hội Tỷ Võ để đổi vật phẩm quý hiếm như sau:

Yêu cầu Phần thưởng
15 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Tử Quang Thạch

100 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Tàng Kiếm Thần Thạch

100 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Thiên Thạch Linh Thạch

300 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Định Hồn Thiên Thạch