Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Đua TOP [Thiên Hổ]

✅Bạn muốn tìm lại ký ức phiên bản VLTK 2008 - 2012(Không Trùng Sinh, Không Kim Xà, Không Trang Bị Siêu Nhân – Giới trang bị Tàng Kiếm 8x, Viêm Đế,…) Phiên Bản Võ Lâm 2 – Thiên Môn Trận tái hiện lại toàn bộ Phiên bản VLTK II 12 năm trước.

➡️ Mọi khiếu nại liên hệ lại bộ phận hỗ trợ khách hàng trước 12h ngày 02/05/2021. Phần thưởng sẽ nhận lúc 22h ngày 02/05/2021.

✔️ Sự Kiện Đua TOP Cấp : 

Xếp Hạng Phần Thưởng
Hạng 1 TheBear
Hạng 2 ThúVậtQuyPhục
Hạng 3 o0SoFarAway0o
Hạng 4 iF4zDươngTiễn
Hạng 5 iF4MìnhChỉNạp20k
Hạng 6 iGHzs2iNamCa
Hạng 7 BonĐạiK
Hạng 8 SimplePlan
Hạng 9 TLQoHoàngĐế
Hạng 10 iGHzHọcSinhNgoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔️ Sự Kiện Đua TOP Cấp(Môn Phái) :

Xếp Hạng Phần Thưởng
Hạng 1 Môn Phái Thiếu Lâm 1stAnhKen
Hạng 1 Môn Phái Võ Đang ChọtChọtĐítEm
Hạng 1 Môn Phái Nga My LụcTuyếtNhi
Hạng 1 Môn Phái Cái Bang iGHzTony
Hạng 1 Môn Phái Đường Môn ThíchLiếmLOL
Hạng 1 Môn Phái Dương Môn zTrảmBáchTướng
Hạng 1 Môn Phái Ngũ Độc Bernice

 

 

 

 

 

 

 

 

✔️ Sự Kiện Đua TOP Công Trạng

Xếp Hạng Phần Thưởng
Hạng 1(TỐNG - LIÊU) jSCậuBéBuồn - o0SoFarAway0o
Hạng 2(TỐNG - LIÊU) 1stDgcDuyAnh - ThúVậtQuyPhục
Hạng 3(TỐNG - LIÊU) Jet5Ngàn3Điếu - PJĐộcCôCầuVượt
Hạng 4(TỐNG - LIÊU) LãoQuáiVật - CháuThanos
Hạng 5(TỐNG - LIÊU) TLQoHoàngĐế - iiKhét
Hạng 6(TỐNG - LIÊU) iF4zDươngTiễn - 2Tháng8
Hạng 7(TỐNG - LIÊU) oDũngLòVôio - TheBear
Hạng 8(TỐNG - LIÊU) o0oiF4Sinn - S2BadBoy
Hạng 9(TỐNG - LIÊU) iF4zWoobin - Azizon
Hạng 10(TỐNG - LIÊU) TrùmQuánNét -  jSVôMônPhái