Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Quốc Khánh 2/9

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 27/08/2021
 • Kết thúc: 16/09/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Quốc Khánh Lệnh
Hạt Giống 20 Công Trạng Lệnh
Bát Nhã Lớn + Cây Tứ Linh 30 Hộp Quà

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Tài Nguyên Chiến(Quân Công Đại) 150 Quốc Khánh Lệnh + 150 Công Trạng Lệnh + 150 Hộp Quà
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Quốc Khánh Lệnh + 10 Công Trạng Lệnh + 20 Hộp Quà
Vượt qua ải Thái Hư 10 Quốc Khánh Lệnh + 10 Công Trạng Lệnh + 20 Hộp Quà

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Quốc Khánh Lệnh

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Công Trạng Lệnh

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Hộp Quà

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Hộp Quà Quốc Chiến

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/09/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Hộp Quà Quốc Khánh

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/09/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Hộp Quà Hoàng Kim

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Hộp Quà Quốc Chiến và Hộp Quà Quốc Khánh
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/09/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Quốc Khánh Lệnh)x2 + (Công Trạng Lệnh)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 5 vàng Hộp Quà Quốc Chiến
(Quốc Khánh Lệnh)x2 + (Công Trạng Lệnh)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 5 vàng Hộp Quà Quốc Khánh
(Hộp Quà)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Hộp Quà Hoàng Kim
(Hộp Quà)x3 + 50 vàng Hộp Quà Hoàng Kim(loại vàng)