Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Quốc Sắc Thiên Hương

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 26/06/2021
 • Kết thúc: 15/07/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Xạ Hương
Hạt Giống 20 Túi Thơm
Bát Nhã Lớn + Cây Tứ Linh 30 Túi Thơm Đặc Biệt

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Xạ Hương + 10 Túi Thơm + 20 Túi Thơm Đặc Biệt
Vượt qua ải Thái Hư 10 Xạ Hương + 10 Túi Thơm + 20 Túi Thơm Đặc Biệt

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Xạ Hương

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Túi Thơm

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Túi Thơm Đặc Biệt

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Nước Hoa Thường

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/07/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Nước Hoa Khô

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/07/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Nước Hoa Nồng Nàn

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Nước Hoa Thường và Nước Hoa Khô
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/07/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Xạ Hương)x2 + (Túi Thơm)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Nước Hoa Thường
(Xạ Hương)x2 + (Túi Thơm)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Nước Hoa Khô
(Túi Thơm Đặc Biệt)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Nước Hoa Nồng Nàn