Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Trung Thu

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 21/09/2021
 • Kết thúc: 16/10/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Nhân Bánh
Hạt Giống 20 Bột Mì
Bát Nhã Lớn + Cây Tứ Linh 30 Nhân Bánh Thập Cẩm

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Tài Nguyên Chiến(Quân Công Đại) 150 Bột Mì + 150 Nhân Bánh + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm
Vượt qua ải Tàng Kiếm 150 Bột Mì + 150 Nhân Bánh + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm
Vượt qua ải Thái Hư 150 Bột Mì + 150 Nhân Bánh + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Bột Mì

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Nhân Bánh

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Nhân Bánh Thập Cẩm

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Bánh Trung Thu Thường

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/10/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Bánh Trung Thu Đặc Biệt

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/10/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Bánh Trung Thu Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Bánh Trung Thu Thường và Bánh Trung Thu Đặc Biệt
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/10/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Bột Mì)x2 + (Nhân Bánh)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 5 vàng Bánh Trung Thu Thường
(Bột Mì)x2 + (Nhân Bánh)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 5 vàng Bánh Trung Thu Đặc Biệt
(Nhân Bánh Thập Cẩm)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Bánh Trung Thu Thập Cẩm