Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Tham Gia Công Thành Chiến

Thời gian

Công Thành Chiến sẽ diễn ra từ 18h00 - 20h15 Chủ Nhật hàng tuần, trong đó:

 • Thời gian báo danh: Từ 18h00 - 18h30 Chủ Nhật hàng tuần.
 • Thời gian thi đấu: Từ 18h30 - 20h15 Chủ Nhật hàng tuần.

Điều kiện tham gia

 • Bang thủ thành Thành Đô (là Bang đang giữ thành Đô của tuần trước).
 • Bang đoạt quyền công thành sẽ là bang công thành Thành Đô.

Cách thức tham gia

 • Vào thời gian thông báo, nhân sĩ có thể báo danh vào khu vực công thành tại NPC Đại Sứ Công Thành (Thành Đô - 217/221).
 • Tất cả thành viên của 2 Bang thủ thành hoặc công thành (đã vào Bang 7 ngày trở lên) có thể ra vào khu vực công thành và thủ thành.
 • Chiến trường công thành chiến tối đa 150 người mỗi bên, kể cả ngoại viện.

 • Để dẫn quân tiếp viện vào, bắt buộc phải có chức vị Đường chủ trở lên (đã nhận chức 7 ngày), tổ đội mang đủ số lượng Dũng Sĩ lệnh tương ứng số thành viên trong tổ đội (gồm thành viên ngoại viện và thành viên vào bang chưa được 7 ngày).
 • Khi quân ngoại viện đã tiến vào được khu vực công thành chiến, thoát ra vẫn có thể tự vào lại mà không tốn Dũng Sĩ lệnh.

Vào lúc 19h30, tín hiệu công thành sẽ được phát lên, tất cả nhân vật trong bản đồ đều nhận được thông báo.

Phe công thành

Công Thành Tiên Phong
 • Công Thành Tiên Phong lệnh do Bang chủ (Phó Bang chủ - Trưởng lão) phe công thành nhận và phát cho thành viên.
 • Khi thành viên nhận được Công Thành Tiên Phong lệnh phải sử dụng và sẽ chọn là người đánh tiên phong theo từng khu vực.
 • Giai đoạn chọn người tiên phong cho 3 khu vực: từ 19h đến 19h30.
 • Khi vào đến khu vực tương ứng sẽ có các NPC: Tập kết Quan và Công Thành Tham Mưu
Tập kết Quan

Có nhiệm vụ đưa quân công thành ra cổng thành Tây Nam và Đông Nam doanh địa.

Công Thành Tham Mưu
 • Nhiệm vụ xem xét tình hình phe địch (xem được số lính trong doanh trại của địch).
 • Lãnh Công Thành Tiên Phong lệnh (1 trận đánh mỗi bang tối đa lãnh được 03 Công Thành Tiên Phong lệnh).
 • Xem xét Đại Kỳ và thành môn (xem tin tức các Đại Kỳ quân công thành hay thủ thành đang chiếm đóng).
 • Chiến báo tiền tuyến (có thể xem số Kỳ quân công hoặc thủ chiếm được, số thương vong 2 bên).

 • Công Thành Tiên Phong lệnh sẽ được Bang chủ phát cho những thành viên chủ lực trong phe công thành, người giữ được Công Thành Tiên Phong lệnh đến 19h00 sẽ có thể thách đấu với người phe thủ thành để tranh đoạt cổng thành.
 • Khi Công Thành Tiên Phong thách đấu, lời thách đấu sẽ xuất hiện cho Thủ Thành Tiên Phong với khu vực tương ứng. Thời gian chấp nhận thách đấu là 15 giây.
 • Công Thành Tiên Phong và Thủ Thành Tiên Phong khi đồng ý sẽ vào khu vực đặc biệt, giao tranh với nhau. Thời gian chuẩn bị là 30 giây và thời gian thi đấu là 7 phút.
 • Nếu chiến thắng cổng thành sẽ mở tạm thời để đưa quân vào. Nếu thua cổng thành sẽ đóng lại không thể đưa quân vào.

Phe thủ thành

Thủ Thành Tiên Phong
 • Thủ Thành Tiên Phong lệnh do Bang chủ (Phó Bang chủ - Trưởng lão) phe thủ thành nhận và phát cho thành viên.
 • Khi thành viên nhận được Thủ Vệ lệnh phải sử dụng và sẽ chọn là người thủ vệ ở theo từng khu vực.
 • Giai đoạn chọn người tiên phong cho 3 khu vực: từ 19h đến 19h30.
 • Khi vào đến khu vực tương ứng sẽ có các NPC: Tập kết Quan và Thủ Thành Tham Mưu
Tập kết Quan
 • Đưa quân đến điểm tập kết hậu cung Tây thành và hậu cung Đông thành.
 • Đưa quân đến Điểm tập kết tiền cung Tây thành và tiền cung Đông thành.

Thủ Thành Tham Mưu
 • Nhiệm vụ xem tình hình phe địch (xem được số lính trong doanh trại của địch).
 • Lãnh Thủ Vệ lệnh (1 trận đánh mỗi bang tối đa lãnh được 03 Thủ Vệ lệnh)
 • Xem đại kỳ và thành môn (xem tin tức các đại kỳ quân công thành hay thủ thành đang chiếm đóng).
 • Chiến báo tiền tuyến (có thể xem số kỳ quân công hoặc thủ chiếm được, số thương vong 2 bên).

 • Thủ Vệ lệnh sẽ được Bang chủ phát cho những thành viên chủ lực trong phe thủ thành, người giữ được Thủ Vệ lệnh (đã đăng ký thủ thành từ 18h30 đến 19h), bắt đầu từ 19h sẽ có thể bị thách đấu bởi Công Thành Tiên Phong để tranh đọat cổng thành.
 • Khi Công Thành Tiên Phong thách đấu, lời thách đấu sẽ xuất hiện cho Thủ Thành Tiên Phong với khu vực tương ứng. Thời gian chấp nhận thách đấu là 15 giây.
 • Công Thành Tiên Phong và Thủ Thành Tiên Phong đồng ý sẽ vào khu vực đặc biệt giao tranh với nhau. Thời gian chuẩn bị là 30 giây và thời gian thi đấu là 7 phút.
 • Nếu chiến thắng cổng thành sẽ đóng tạm thời để quân công thành không thể vào. Nếu thua cổng thành mở ra tạm thời, quân công thành sẽ vào được.

 • Vào lúc 19h người chơi phe công và thủ có thể bắt đầu đánh nhau, nhưng nếu bên công chưa phá hủy cơ quan thì không thể tiến vào thành của phe thủ.

 • Khi cơ quan khu nào bị phá hủy thì phe công có thể cho lính tiến vào thành phe thủ.

 • Cơ quan được chia làm 3 khu: Cơ quan Tây thành môn, Cơ quan thành môn trung khu và Cơ quan Đông thành môn.

Lưu ý

 • Nếu đến thời gian khai trận mà bên thủ thành không có ai làm Thủ vệ thì phe Công có thể tiến vào trong thành thoải mái mà không cần đánh sập cơ quan.
 • Các Cơ Quan phải bị phá hủy thì phe công mới có thể tiến vào bên trong thành trì.
 • Sau khi đến giai đoạn Công thành, tất cả các Cơ quan sẽ bị phá hủy, lúc đó phe công có thể tràn vào trong.
 • Bên thủ có nhiệm vụ bảo vệ 3 Đại Kỳ Phướng và 7 Kỳ Phướng.
 • 3 Đại Kỳ Phướng khi bị phá hủy sẽ bị sụp đổ hoàn toàn không thể khôi phục được.

 • 7 Kỳ Phướng khi đánh hết ống sinh lực, sẽ chiếm được, bên địch có thể đoạt lại.

 • Trong thời gian chiến đấu, nếu phe công phá hủy 8 kỳ phướn thì chiến trường lập tức kết thúc. Phe công thành giành chiến thắng.
 • Trường hợp hết giờ thi đấu mà phe công không chiếm đủ 6 kỳ phướn thì công thành xem như thất bại.
 • Hệ thống sẽ hiện thông báo công thành thành công hoặc thất bại khi trận chiến kết thúc.

Lưu ý

 • Không thể sử dụng trấn phái trong Công Thành Chiến.