Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Võ Đang

Võ Đang

Đã là hiệp khách trong chốn giang hồ, ắt hẳn không ít thì nhiều đồng đạo cũng từng nghe câu: “Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang”.

Võ Đang sơn được mệnh danh là: “Trung Quốc đạo giáo danh sơn”, nằm phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc. Đây cũng là tổng đàn của Võ Đang phái.

Võ Đang nổi tiếng với pho võ công Thái Cực Quyền và nhất là Võ Đang nội gia quyền, tương truyền rằng do Trương Chân Nhân một lần nằm mộng được Chân Võ Đại Đế truyền dạy. “Võ Đang nội gia quyền” chủ trương lấy tĩnh chế động, kẻ sử dụng ứng theo tay mà phát ra.

Đệ tử Võ Đang gồm Võ Đang Đạo Gia và Võ Đang Tục Gia, đều sống cuộc sống thanh đạm, hành hiệp trượng nghĩa ở khắp nơi.

Giới thiệu Vị trí Chiêu thức Yếu quyết

Võ Đang Tục Gia

“Võ Đang miên chưởng” một khi đã xuất thì chiêu thức khi nhanh thì như gió, khi chậm rãi thì vững chắc như núi, hình ý chiêu liên miên bất tận. Kỹ năng chủ yếu nâng cao công kích liên tục vào mục tiêu đồng thời hỗ trợ giúp né tránh và chí mạng của đòn đánh.

 • Sử dụng vũ khí: Bút.

 

Võ Đang Đạo Gia

Võ công xoay quanh bộ Kiếm pháp nổi tiếng “Thái Cực Kiếm”, lấy nội lực tinh thâm làm nền, dùng thần khí mà phát chiêu. Kỹ năng đánh nội 6 hệ bao gồm: Ngũ hành và thuộc tính Vô, ngoài ra có thêm kỹ năng hỗ trợ hộ thân và khinh công tuyệt diệu.

 • Sử dụng vũ khí: Kiếm

Để đồng đạo dễ dàng hình dung đại bản doanh và thuận tiện trong việc bôn tẩu, Bổn Trang xin giới thiệu đến võ lâm nhân sĩ về vị trí địa lý và NPC môn phái Võ Đang.

Vị trí địa lý

NPC môn phái

 • Tử Hạc Chân Nhân 
  (229/207).
 • Người tiếp nhận các đệ tử gia nhập môn phái Võ Đang, giao nhiệm vụ sư môn và liên quan đến tu luyện.
 • Trương Ngọ Dương
  (239/207).
 • Trương Ngọ Dương sẽ hướng dẫn những xuất xứ nguồn gốc của Võ đang phái, điều kiện, nhiệm vụ và võ công của Võ Đang.
 • Du Chấn Sinh
  (226/204).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công đạo gia kiếm pháp của đạo trưởng Du Chấn Sinh.
 • Tạp Nguyên Chân Nhân(231/203)
 • Có thể nhờ Tạp Nguyên chân nhân vẽ Độn ẩn linh phù (nhớ mang theo 1 cây Chiết Xung Bút và 1 túi Chu sa mới được).

 • Đại Kiếm Châu
  (237/210).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công tục gia Bút pháp của đạo trưởng Đại Kiếm Châu.
 • Yến Như (222/206).
 • Phụ trách cung cấp vũ khí, trang bị môn phái Võ Đang.
 • Minh Nguyệt
  (218/208).
 • Phụ trách mua vật phẩm: Hiệp Thiếu Kiếm và Thiêu tửu để bái sư.
 • Mạc Thu Phong
  (218/213).
 • Giúp nhân sĩ võ lâm khi đến môn phái Võ Đang có thể hạ sơn về thành nhanh chóng.

Võ Đang Tục Gia

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, các chiêu thức võ công luôn làm nên những danh tiếng lẫy lừng của từng môn phái, sau đây là những chiêu thức cơ bản nhất của Võ Đang Đạo Gia và Võ Đang Tục Gia.

Sư phụ Đại Kiếm Châu
NPC Ghi chú

 • Đại Kiếm Châu(237/210).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công tục gia Bút pháp của đạo trưởng Đại Kiếm Châu.
 • Ngoài ra khi theo học võ công của nhân vật này bạn có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Bút pháp của NPC này.
Hệ thống chiêu thức
Cấp Bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Võ Đang kỳ kinh

Tâm pháp nhập môn, nâng cao tự thân chiến ý.

Sơ cấp

Võ Đang bút pháp

Bút pháp cơ bản, tăng kỹ xảo dùng bút.

Thái Ất Tiêu Dao công

Bút pháp sơ cấp, công kích liên tục từng mục tiêu.

Lục Khí Hóa Ngọc công

Nội công sơ cấp, giải độc từng đối tượng.

Thế vân tung

Khinh công độc môn, tăng tốc độ di chuyển.

Trung cấp

Thất tinh quyết

Bút pháp trung cấp, tấn công đối phương liên tục

Thiếu dương quyết

Bút pháp trung cấp, công kích từ xa.

Thiếu âm quyết

Bút pháp trung cấp, tấn công từ phía sau.

Bắc đẩu thất tinh trận

Trận pháp bí truyền, tăng năng lực tấn công và phòng thủ.

Cao cấp

Tàn ảnh quyết

Võ Đang bút pháp thần bí, sát thương đối phương trong chớp mắt.

Càn khôn quyết

 • Võ Đang bút pháp cao cấp, động tác nhanh nhẹn, xuất chiêu liên tục.

Thượng thanh vô cực công

Võ Đang tuyệt đỉnh Bút pháp, liên tục tấn công đối phương, chiêu chiêu chí mạng như muốn đoạt hồn.

Trấn phái

Thái cực thần công

Tâm pháp trấn phái, tụ linh khí thiên địa hóa thành vô cực chân khí vận chuyển toàn thân, tăng năng lực chiến đấu.

 

Võ Đang Đạo Gia

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, các chiêu thức võ công luôn làm nên những danh tiếng lẫy lừng của từng môn phái, sau đây là những chiêu thức cơ bản nhất của Võ Đang Đạo Gia và Võ Đang Tục Gia.

Sư phụ Du Chấn Sinh
NPC Ghi chú

 • Du Chấn Sinh (226/204).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công đạo gia kiếm pháp của đạo trưởng Du Chấn Sinh.

 • Ngoài ra khi theo học võ công của nhân vật này bạn có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Kiếm pháp của NPC này.

Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Võ Đang kiếm kinh

Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.

Sơ cấp

Võ Đang kiếm pháp

Kiếm pháp cơ bản, dùng kiếm khí tấn công đối phương.

Lưu Quang kiếm pháp

Kiếm pháp sơ cấp hệ kim, công kích thẳng.

Vị Ương kiếm pháp

Kiếm pháp sơ cấp hệ mộc, công kích từ xa.

Nhu Vân kiếm pháp

Kiếm pháp sơ cấp hệ thủy, công kích thẳng.

Liệt Diệm kiếm pháp

Kiếm pháp sơ cấp hệ thổ, công kích từ xa, phạm vi rộng.

Bôn Lôi kiếm pháp

Tâm pháp độc môn, dùng nội lực bổ khuyết cho sinh lực.

Trung cấp

Vô Ngã tâm pháp

Kiếm pháp trung cấp hệ kim, kiếm khí cực mạnh tấn công kẻ đich trong phạm vi nhất định.

Thái Thanh kiếm khí

Kiếm pháp trung cấp hệ mộc, làm giảm tốc độ di chuyển đối phương.

Triền Mộng kiếm ý

Kiếm pháp trung cấp hệ thủy, giảm tốc độ xuất chiêu đối phương.

Lạc Sương kiếm ý

Kiếm pháp trung cấp hệ hỏa, công kích thẳng trong phạm vi nhất định.

Chích Dương kiếm khí

Kiếm pháp trung cấp hệ thổ, tạo thành một bức tường khí, người thường không thể qua.

Huyền Vũ kiếm trận

Kiếm pháp thần bí, ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt bay đến mục tiêu chỉ định.

Ngự kiếm quyết

Kiếm pháp đặc biệt, oai lực phi phàm.

Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp

Kiếm pháp cao cấp hệ kim, phát ra 3 đường kiếm oai lực cực lớn.

Cao cấp

Thái Ất Tam Thanh kiếm

Kiếm pháp cao cấp hệ mộc, phát ra thập tam kiếm công kích huyệt Thần Môn đối phương, có thể làm cho vũ khí đối phương vô hiệu.

Thần Môn Thập Tam kiếm

Kiếm pháp cao cấp hệ thủy, lấy địa khí điều khiển kiếm khí, đối phương khó thoát được.

Địa Ninh Huyền Âm kiếm

Kiếm pháp cao cấp hệ hỏa, phát ra vô số thuần dương kiếm khí, người đứng gần khó mà tránh được.

Thiên Thanh Thuần Dương kiếm

Kiếm pháp cao cấp hệ hỏa, phát ra vô số thuần dương kiếm khí, người đứng gần khó mà tránh được.

Bát Quái kiếm khí

Kiếm pháp cao cấp hệ Thổ, thần bí khó đoán, dùng bát quái trận khóa chặt đối phương.

Chân Vũ Thất Tiệt kiếm

Võ Đang kiếm pháp cao cấp, sát thương diện rộng, người thường khó mà chống đỡ.

Trấn phái

Vô Thượng Thái Cực kiếm

Thần kiếm trấn phái, hấp thu tinh hoa của trời đất, uy lực vô song.

Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

Với chủ trương lấy tĩnh chế động, kẻ sử dụng ứng theo tay mà phát ra nên những tuyệt kỹ của Võ Đang phái vô cùng bí ẩn. Khi xuất chiêu có thể nhanh như gió, có lúc chậm rãi vững chắc như núi khó lòng chống đỡ. Và kỹ năng của Võ Đang Tục Gia chủ yếu nâng cao công kích liên tục vào mục tiêu đồng thời hỗ trợ giúp né tránh và chí mạng của đòn đánh.

Mỗi yếu quyết của Võ Đang Tục Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Bút Phá quyết
Thái Tiêu Công quyết
Lục Hỏa Công quyết
Thế Vân Tung quyết
Thất Tinh Trận
Thiếu Dương quyết
Thiếu Âm quyết
Bắc Đẩu Trận quyết
Tàn Ảnh quyết
Càn Khôn quyết
Thượng Thanh Công quyết

 

Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia

Võ công của Võ Đang Đạo Gia được xem là ngoại nhu nội cương, sử dụng thành thạo khí công, để điều hòa nội lực, tự vệ khi chiến đấu. Do vậy Võ Đang Đạo Gia có nội lực uyên thâm, sức khỏe dồi dào và độ nhạy bén tuyệt vời. Mặt khác, công lẫn thủ đều mạnh, nên các chiêu thức của Kiếm Pháp Võ Đang là sự kết tinh của tự nhiên với uy lực thâm hậu.

Mỗi yếu quyết của Võ Đang Đạo Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Đang Kiếm quyết
Lưu Quang Kiếm quyết
Vị Ương Kiếm quyết
Nhu Vân Kiếm quyết
Liệt Diệm Kiếm quyết
Bôn Pháp quyết
Vô Ngã Pháp quyết
Thái Thanh Kiếm quyết
Triền Kiếm quyết
Lạc Kiếm quyết
Tích Dương Kiếm quyết
Huyền Kiếm Trận quyết
Ngự Kiếm quyết
Chính Lưỡng Kiếm quyết
Thái Ất Kiếm quyết
Thập Tam Kiếm quyết
Huyền Âm Kiếm quyết
Thiên Thuần Kiếm quyết
Bát Quái Kiếm quyết
Thất Tiệt Kiếm quyết